Om deltakelse av Ambassadens representant i 28. internasjonale petroleumsskattekonferanse i Oslo

31.oktober 2017 etter invitasjon fra Norsk Petroleumsforening (https://www.npf.no) holdt ministerråd ved Russlands ambassade i Norge Andrey Kolesnikov en tale under 28. internasjonale petroleumsskattekonferanse i Oslo. Han fortalte om russiske tilnærminger til en rekke internasjonale spørsmål og ga oversikt over tilstanden og perspektiver for det bilaterale forholdet, blant annet på energiområdet. Arrangementet foregikk i vennlig og konstruktiv atmosfære.