22.11.17 Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge til «NRK» vedrørende russiske «hybridkriger»

Det er alltid noen i Norge som ikke gir seg - ikke-eksisterende «hybridtrusler» og lignende svada er etterspurt for å tvinge det norske folk til å tro på Russlands «aggressive intensjoner». Under påskudd av «hybride trusler» prøver man å slette Russland i samfunnets bevissthet som en uatskillelig del av den europeiske sivilisasjon som flere ganger har reddet Europa, Norge inkludert, fra sikker undergang, samt å reise muren av fremmedgjørelse og mistillit.

Begrepet «hybridkrig» er noe man fant på i Vesten. NATO og våre vestlige «partnere» har finpusset til perfeksjon disse teknologiene under aggresjon mot Jugoslavia, kriger i Libya, Irak, Syria og organisering av statskuppet i Ukraina. I den skiftende verden blir følgene av deres hensynsløse innblanding i andre staters anliggender mer tydelig - kaos, ødeleggelse, korrupsjon, bruk av gjenger mot sivilbefolkning, avrevne slektsbånd mellom naboland. Man trenger å rettferdiggjøre denne politikken videre og øke de allerede oppblåste forsvarsbudsjetter (som blir brukt på en ineffektiv måte).

NRKs publikasjon (https://www.nrk.no/./oberstloytnant_-_-russiske-atomvapen-k.) er et typisk eksempel på hvordan man målrettet påvirker sitt eget folk. Med dette som bakteppe blir vanlige nordmenn innprentet med russofobiske holdninger av journalister og såkalte eksperter. Det er trist at nettopp slike aktører prøver å bestemme agendaen for forhold mellom Russland og Norge. Deres kommentarer forbitrer atmosfæren av bilaterale forhold uten å møte noen som helst reaksjon fra myndigheter.

Med fortsatt kjærlighet og respekt til det norske folk,

Russlands Ambassade i Norge