24.11.17 Tillegskommentar fra Russlands Ambassade i Norge til NRK vedrørende russisk «hybridkrig»

I forbindelse med tilsendt forespørsel fra NRK om en tillegskommentar vedrørende den siste russofobiske artikkelen på dets nettside (https://www.nrk.no/finnmark/oberstloytnant_-_-russiske-atomvapen-kan-dra-norge-inn-i-hybridkrig-1.13787924), ville vi meddele følgende.

Det som er beskrevet som «hybrid angrep» på Norge (f.eks. «forurensing av drikkevannet i Bergen», «FSB-agenter ved den russiske ambassaden i Oslo som iscenesetter trusler mot familie og venner til den norske statsministeren, forsvarsministeren og høyere militære» osv.) minner om scenarier til dårlige Hollywood-filmer, ikke en seriøs ekspertanalyse.

Formålet med slike insinuasjoner er åpenbart for oss - altså å overbevise offentligheten om en angivelig trussel fra Russland, og dermed å forberede til nye antirussiske skritt (slike som etablering av utenlandske militærbaser på landets territorium eller tilslutning til NATOs rakettskjold) samt oppblåsning av forsvarsbudsjettet.

Dermed undergraves vesentlig informasjonsgrunnlaget for det russisk-norske forhold som allerede er belastet. Situasjonen har forverret seg pga. at regelmessige militærpolitiske forbindelser mellom våre to land som kunne være nyttige for å diskutere bekymringer og styrke tillit, ble avbrutt i 2014 etter initiativet fra Oslo.

Også handel og økonomisk samarbeid er i en bedrøvelig forfatning. Vi synes synd på norske eksportører - i 2013-2016 ble den norske eksporten til Russland redusert med 74,5 prosent (fra 8,556 mrd. kr / 1,46 mrd. dollar til 2,186 mrd. kr / 260 mrd. dollar). Norges tilslutning til sanksjonsregimet har skapt hindringer for å realisere en rekke prosjekter, først og fremst på den russiske arktiske sokkelen. Tap for selskaper innen olje- og gassindustri og skipsbygging samt leverandører av fiskevarer utgjør milliarder av dollar. Det er et svært svakt grunnlag for videreutvikling av nabolandsforhold. Vi er villige til å gjenopprette fullskala økonomisk samarbeid. Krims gjenforening med Russland som ikke er i strid med folkerett og samsvarer med et ønske av 95,57 prosent av befolkningen på halvøya, er ingen hindring til dette.

Våre forhold kan og skal imidlertid være gode som livet selv tilsier. Det siste eksemplet er en felles søkeoperasjon på Spitsbergen i forbindelse med en ulykke med et russisk MI-8 helikopter. Spesialister som ble sendt fra begge hovedstedene, samt sysselmannen og hennes stab viste seg fra beste siden. Nordområdene forener oss gjennom tykt og tynt. Et særeget forhold, gjensidig hjelp og godt samarbeid har her lange tradisjoner - det er umulig å overleve der på en annen måte. Mange nordmenn som bor ved grensen til Russland og har regelmessige kontakter med oss, uttaler seg ikke uten grunn mot sanksjoner, uvennlige skritt mot vårt land og mot at det tegnes et skremmebilde av Russland.

Vi forsikrer vanlige nordmenn og dem som utformer politikk overfor Russland - Russland og dets væpnede styrker utgjør ingen trussel mot suverenitet og uavhengighet av deres land. Det er på tide å slutte med å forplante til Nord problemer som ikke hører hjemme der - det er uansvarlig og farlig.

Russlands Ambassade i Norge