30.11.17 Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge til Aftenposten vedrørende «russiske etterretningsoperasjoner» i Norge

PST har gjennom Aftenposten ( https://www.aftenposten.no/norge/i/a22Lq4/Politirapport-Russisk-og-kinesisk-etterretning-prover-a-verve-nordmenn-gjennom-sosiale-medier) gått ut med nye uansvarlige beskyldninger, denne gangen mot «utenlandske sikkerhetstjenester som forsøker å rekruttere norske statsborgere i sosiale medier og gjennomfører nettverksoperasjoner mot private og offentlige tjenester». Samtidig hevdes det at «PST vet at Russland og Kina driver aktivt med etterretningsoperasjoner i Norge».

Vi ser på det som et nytt grunnløst propagandistisk forsøk på å demonisere Russland. Paradokset er at det finnes reelle ubestridelige fakta som viser hvem som virkelig er engasjert i total hacking, angrep, overvåkning av europeiske ledere og press i global målestokk. Men dette interesserer ikke norske «eksperter».

Det er beklagelig at den statlige strukturen som man burde kunne utvikle et fullverdig bilateralt samarbeid med om bekjempelse av terrorisme og ekstremisme, fortsetter selvopptatt å drive med spredning av paranoide anti-russiske stemninger i sitt eget land. Det er sannsynligvis ikke andre oppdrag som strukturen er gitt.