31.01.18 Kommentar av Russlands Ambassade i Norge til NRK og TV 2 vedrørende trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste

Det er ikke første år PST driver med å avskrekke Norges befolkning i forbindelse med den mytiske russiske trusselen.

Spesielt meningsløst ser ut opprop til «å passe på» kolleger på jobb og henvisninger til «etterretningsoffiserer som benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, teknologi og innovasjon».

På slutten av januar ble «Arctic Frontiers»-konferanse holdt i Tromsø, nye internasjonale arrangementer innen emner som nettopp vekker bekymring hos PST skal finne sted i Kirkenes (februar) og i Bodø (april). Norske arrangører har tradisjonelt satt pris på deltakelse av representanter fra Russland.

Vi skal vente på offisielle forklaringer på om man i Norge er interessert i fortsettelse av russisk-norsk regional- og grensesamarbeid og samhandling i Arktis.

PSTs vurdering at ISIL har mistet sin sentrale posisjon knytter vi til suksess av Russlands militæroperasjon i Syria som bidro til et avgjørende slag mot islamistene.

På nytt la vi merke til særiveren til TV 2 som på bakgrunn av selveste PST og noen andre sentrale norske media når kanalen nyter og sprer gamle insinuasjoner tilsatt egne russofobiske fantasier.

Istedenfor å demonisere Russland burde man tenke på å tilrettelegge et konkret samarbeid med kompetente russiske myndigheter for å sikre reel trygghet for borgere samt forbedre atmosfæren i de bilaterale forhold.