06.02.2018 Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge til NRK i forbindelse med insinuasjoner «om at Russland står bak grupper på ytterste høyre fløy»

Russiske offisielle organer støtter ikke nynazistiske og ytrehøyre organisasjoner. Tvert imot er motvirkning mot alle former av nynazisme en av de viktigste oppgavene av Russlands utenrikspolitikk. Vi ville påminne at det var Sovjetunionen som gjorde avgjørende innsats i seier over fascisme under Den andre verdenskrig, og minnet om denne tragedien er fortsatt levende i vårt land som i intet annet. Derfor å beskylde Russland for tilknytting til eller støtte av høyre radikalisme er ikke bare dumt men også blasfemisk.

Det er ikke vårt lands skyld at høyreradikale bevegelser i Europa styrker seg mens tradisjonelle partier taper sin inflytelse. Vi samhandler med myndigheter og politikere som velges av befolkning i respektive land. Ved å ikke være villige til å innrømme åpenbare problemer i det vestlige samfunnet, foretrekker dets elite, «eksperter» og «etablerte» media å lete etter spor av «russisk propaganda og påvirkning».

Norge har liksom andre vestlige land ikke unngått fenomener av nynazisme, islamofobi, antisemittisme, selv om her viser de seg ikke så sterkt som i en rekke europeiske land (på grunn av høye levekår og «vaksinering mot fascisme» fra 1940-1945). Vi takker myndighetene og samfunnet i Norge for mønstergyldige opprettholdelse av minnesmerker over sovjetiske soldater.

Samtidig (mens norske myndigheter erklærer i ord at alle ekstremistiske ideer er uakseptable) har ikke Oslo støttet (avholdt seg) i løpet av mange år resolusjon «Bekjempelse av forherligelse av nazisme, nynazisme og annen oppmuntring til rasisme og fremmedhat» (siste gang - under 72. FNs hovedforsamling i høsten 2017; 133 stater stemte for, 2 imot (Ukraina og USA). Denne resolusjonen er forresten et tradisjonelt russisk initiativ og er knyttet til vår dyp bekymring over veksten av ekstremistiske grupperinger av diverse typer og at til makten i mange land kommer politiske partier som har ekstremistiske holdninger og som bruker overlegenhetsideologier for å sette splid.

I Norge forholder man seg overbærende til utfoldelse av de radikaler og nasjonalistiske lovgivende initiativer i Ukraina, til «krig» oppstartet av polske myndigheter mot minnesmerker over sovjetiske soldater, til hærverk mot veteraner av Den Store Fedrelandskrig i Latvia og Estonia, glorifisering av "skogsbrødre" i Litauen. Disse er temaene som er virkelig verdt oppmerksomhet fra journalistene som vil være objektive og ikke gjenfortelling av uoriginale historier som andre europeiske media har publisert for lenge siden.

Vi mener at kampen mot de radikale, ksenofobi, rasisme og andre negative fenomener er vårt felles formål.