08.03.18 Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge i forbindelse med insinuasjoner om Russlands «aggressive handlinger

Publikasjoner i media, som dukket opp etter at Etterretningstjenesten offentliggjorde 5. mars 2018 sin nye rapport, om at «Russland simulerer angrep» på norske objekter, påstander om at «denne type adferd ikke fremmer gode naboskapsforhold mellom Norge og Russland, bidrar til å redusere tillit, forutsigbarhet og stabilitet i nord», samt om «utslåing av GPS-signaler over norsk territorium» er ikke noe annet enn fortsettelse av ubegrunnet konfrontasjonslinje for å utforme den offentlige meningen i en antirussik retning.

Egentlig ble det formidlet til den norske siden at russiske fly utførte rutinemessige flyvninger, områder der de fullførte dem (uten våpen og innen folkeretten) var på 150 kilometer avstand fra Norges territoriale farvann, russiske militære spesialister var parate til å gjennomgå data om radio-elektronisk situasjon om den norske siden hadde formidlet dem.

Til tross for våre forespørsler hadde den norske siden ikke gitt noen bekreftende fakta om «episoder», data om brudd på noen slags normer av folkeretten og hadde ikke utnyttet den eksisterende kommunikasjonskanalen mellom russiske og norske militære styrker.

Istedenfor foretrekker Oslo fortsatt å nekte fullverdig dialog mellom de militære og fremme beskyldinger uten bevis i et offentlig rom, fullføre tiltak som dikteres utenfra og som vekker vår bekymring for å øke øvelser og andre typer aktivitet av militærstyrker til Norge og andre NATO medlemmer på landets territorium.

Ved å utrulle temaet av angivelige «russiske aggressive handlinger», prøver vellkjente aktører å «føye sammen samfunnet», begrunne tilleggsforsvarsutgifter, skaffe seg tilleggsfullmekter og vise seg som «en troverdig alliert».

Dessuten kjenner vi godt til NATOs provokative aktivitet, intensivitet av etterrettningsflytokter, drift av hundrevis av militære objekter, implementering av antirakettforsvar og økning av antall militære kontingenter ved våre grenser.

I den skapede toksiske atmosfæren skal ikke videre russiske tiltak for opprettholdelse av vårt lands sikkerhet vekke forbauselse hos noen norske eksperter og politikere.

På nytt forsikrer vi: Russland utgjør ingen trussel for det norske folket.