Om høytidelige arrangementer i Norge viet til feiringen av SeiersdagenDiplomater fra Russlands Ambassade, Generalkonsulater i Kirkenes og på Spitsbergen, ansatte ved Handelsrepresentasjon og Forsvarsattachéens kontor deltok i høytidelige arrangementer i forbindelse med 73-årsdagen av seieren i Den store fedrelandskrigen 1941-1945.

1.-5. mai holdt man seremonier med kransenedlegging ved minnesmerker for falne sovjetiske soldater i Bergen, Valebø, Verdal, Jørstadmoen, Kirkenes, Kristiansand, Levanger, Namsos, Stavanger, Tromsø, Hønefoss samt ved hovedgravplassen på Tjøtta (Nord-Norge).6.-7. mai besøkte den russisk-norske delegasjon av veteraner Murmansk-område og Øst-Finnmark. Deltakerne ble kjent med historie av sovjetiske polarområdenes beskyttelse og kamp av partisaner fra Finnmark mot fascistiske inntrengere under Den andre verdenskrig.8. mai holdt elever fra skole ved Ambassaden et festlig arrangement der deltok delegasjonen fra Veteranrådet i Moskva - deltaker av Den store fedrelandskrigen Sergey Smirnov og veteran av diplomatisk tjeneste Boris Belyakov. Samme dag besøkte æresgjester fra Moskva en festlig konsert arrangert av landsmenns ungdomsforening «RuNo» med sanger og dikt fra krigsårene.

8. mai deltok diplomater fra Russlands Generalkonsulat i Kirkenes sammen med russiske landsmenn i åpningsseremonien av minnesmerket til falne russiske krigsfanger på Saltstraumen (nær Bodø).9. mai fant det sted høytidelig seremoni med kransenedlegging og sørgegudstjeneste ved minnesmerket for falne sovjetiske soldater på Vestre gravlund i Oslo ved tilstedeværelse av ambassadørene fra Russland, Kazakhstan og Serbia, militære attachéer, russiske og norske veteraner, landsmenn, prester av Den russiske ortodokse kirkens (Moskva-patriarkatet) menigheter i Norge. Etter seremonien la man blomster ned til minnesmerke på samme gravlund viet til jugoslaviske partisaner som døde i Norge.Det var stort antall gjester på den høytidelige mottakelsen ved Ambassaden på Seiersdagen - de fleste ambassadørene utstasjonert i Oslo, stortingsrepresentanter, ansatte ved departementer og statsorganer, representanter for samfunns- og forretningsmiljøer, russiske landsmenn, journalister.Diplomater fra Ambassaden har formidlet personlige gratulasjonsbrev fra Den Russiske Føderasjons President Vladimir Putin til veteraner som bor i Norge - Klavdija Zinovjeva og David Javets.