14.06.18 Kommentar fra Russlands ambassade i Norge etter forespørsler fra norske medier i forbindelse med stasjoneringen av amerikanske marinesoldater på Værnes og Setermoen og planer om å utvikle infrastrukturen på Rygge flystasjon

Vi har gjentatte ganger kommentert utvidelsen av den utenlandske militære tilstedeværelsen i Norge. Situasjonen har ikke endret seg: om det er Værnes i Midt-Norge, Rygge i Sør-Norge eller Setermoen i Nord-Norge - slike skritt vekker alvorlig bekymring hos oss.

Slike handlinger er i strid med det norske vedtaket fra 1949 om «å ikke åpne baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep». De gjør Norge ikke helt forutsigbart, kan øke spenningen, presser til et våpenkappløp og fører til destabilisering av situasjonen i Nord-Europa. Vi kvalifiserer dem som tydelig uvennlige og de vil ikke forbli uten konsekvenser.

Uttalelser om at kontingenten ikke er permanent men roteres må ikke villede noen, for selv om konkrete personer byttes ut, er tilstedeværelsen kontinuerlig (det samme gjelder for enhver militærbase eller, for eksempel, en ambassade). Soldater «øver» over hele landet, blant annet i nord. Man utelukker ikke at de sendes til andre land i området, også til alliansefrie.

Det som også vekker bekymring er jevnlige oppfordringer til økning av forsvarsbudsjett, mens Norge allerede holder 2.plass i NATO etter USA når det gjelder forsvarsutgifter per innbygger. Sammenlignet med NATO-landene bruker Russland 18 ganger mindre penger på forsvar. Russlands forsvarsbudsjett har gått ned siden 2017 og i 2019 vil være rundt 46 milliarder dollar.

Det vekker en spesiell bekymring at planer realiseres i Oslo under mangelen på substantiv bilateral politisk dialog samt fullverdige kontakter mellom de militære som den norske siden unngår på alle vis.

Vi tror at sikkerhet i Europa må være lik og udelelig. Den kan bare bygges på basis av overholdelse av ekte nasjonale interesser, gjensidig respekt og samarbeid. Jo snarere man skjønner det i Oslo desto bedre.