12.07.18 Kommentar fra Russlands ambassade i Norge til avisen «Verdens gang» i forbindelse med markering av 75-års jubileet for frigjøringen av Nord-Norge

Vi bifaller initiativet til ordføreren i Sør-Varanger Rune Rafaelsen om bred markering av 75-års jubileet for Den Røde Armes frigjøring av nord-norsk fylke Finnmark og byen Kirkenes. Det er en del av vår felles historie, som fortsatt forener våre folk, minnet som man bør bevare varsomt ved å utvikle tradisjoner for godt naboskap.

Generelt sett er vi enige med Rune Rafaelsen og styreleder i Norsk-Russisk Handelskammer Liv Monica Stubholt angående behov for å fylle på bilateralt agenda med seriøse næringsprosjekter. Styrking av regionale forbindelser med Norge ikke bare i kultur- og humanitærsfære, men også innen næringsliv absolutt ville bidra til en bedre forståelse og tilnærmelse av begge land både i Nord og i bredere perspektiv.

Dersom det kommer en offisiell invitasjon til arrangementene i Kirkenes for den russiske ledelsen, blir den behandlet på egnet måte.