31.07.18 Om overrekkelse av diplom av Det Russiske Vitenskapsakademi til norsk forsker Nils Christian Stenseth

31. juli 2018 overrakte Russlands Ambassadør til Norge Teymuraz Ramishvili et diplom til Nils Christian Stenseth som ble utenlandsk medlem i Det Russiske Vitenskapsakademi (RAN) ved Avdeling for biologisk vitenskap.

Nils Christian Stenseth er en verdenskjent forsker innen miljø og evolusjon. Han gjør en stor innsats for utvikling av kontakter mellom forskere fra Russland og Samveldet av uavhengige stater. Nils Christian Stenseth har jobbet omtrent 10 år sammen med representanter for RAN i formannskap for International Union of Biological Sciences, var blant ledere for et stort pestforskningsprosjekt i Sentral-Asia. I 2015 arrangerte han et felles forskningsprosjekt om zoonotiske infeksjoner (med deltakelse av Russland, Norge og Kina).

Vi gratulerer professor Nils Christian Stenseth med medlemskapsdiplom av RAN. Vi ønsker ham nye oppfinnelser og suksess i hans forskningsarbeid!