Om tildeling av EMERCOMs medaljer til Sjøforsvarets personell

23. august 2018 i Russlands ambassade i Norge fant det sted en dekoreringsseremoni for de militære i Sjøforsvaret som gjorde betydelig innsats under søk- og redningsoperasjonen i forbindelse med havari av det russiske MI-8-helikopteret på Spitsbergen i oktober 2017.

Russlands Ambassadør Teymuraz Ramishvili overrakte medaljer av Russlands Kriseministerium (EMERCOM) «For utvist kameratskap i redningens navn» til orlogskaptein Helge Telle, orlogskaptein Arild Vangen og løytnant Kristian Nikolaisen.