Om démarche overfor Norges ambassadør i Russland Rune Resaland

Informasjon for media

24. september ble Kongeriket Norges Ekstraordinære og Befullmektigede Ambassadør i Den Russiske Føderasjon Rune Resaland kalt inn til Utenriksministerium, der det ble uttalt til ham en resolutt protest i forbindelse med pågripelse i Oslo lufthavn og fengsling av russisk statsborger Mikhail A.Bochkarev ved en falsk siktelse om etterretningsvirksomhet. Man krevde forklaringer vedrørende hendelsen, umiddelbar opphevelse av alle absurde siktelser mot den russiske statsborgeren og hans løslatelse.

Det ble understreket at tjenestemannen ved Føderasjonsrådet i Den Føderale Forsamlingen i Den Russiske Føderasjon M.Bochkarev var i Norge etter invitasjon fra Europeisk senter for parlamentarisk forsking og dokumentasjon (ECPRD) med hensikt til å delta i det internasjonale seminaret som ble avholdt 20.-21. september 2018 på Stortinget.

Det er ikke klart hvorfor tilstedeværelse av den russiske representanten på seminaret førte til en slik provokasjon. Det ser ut at bølgen av spionasjehysteri i kampanjen mot Russland, påtvunget utenfra, tar odiøse former i Norge. Naturligvis blir slike skritt ikke uten konsekvenser.

Konsulatavdeling ved Russlands ambassade i Norge yter alt mulig bistand til M.Bochkarev for å beskytte hans rettigheter og interesser.