Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge i forbindelse med statsminister Erna Solbergs antirussiske uttalelser

Vi har lagt merke til vidt spredte uttalelser fra Norges statsminister Erna Solberg i norske medier om at man må være forberedt til at «Russland eller andre vil teste oss med falske nyheter eller cyberangrep under høstens NATO-øvelse». Ifølge henne viser eksempler fra andre land at «aktører forsøker å bygge opp etniske konflikter, spille på høyreekstremisme, islamsk ekstremisme eller andre ting som kan skape ubalanse i et samfunn. Ikke bare russerne, men også IS i sine områder» (https://www.aftenposten.no/norge/i/dd1P8A/Solberg--Vi-ma-regne-med-cyberangrep-under-NATO-ovelsen).

Slike påstander er et nytt bevis på antirussisk karakter av norske militære planer – «Trident Juncture»-øvelser, forberedelse av den norske innsatsen i missilforsvar, modernisering av militær infrastruktur i interesser av andre stater, utvidet tilstedeværelse av amerikanske marinesoldater (som ifølge logikken av Erna Solbergs nylige uttalelse til Dagbladet 12. september (https://www.dagbladet.no/nyheter/uklokt-og-misforstatt/70196968) virker ikke til å være tidsbegrenset i prinsipiell motsetning til regjeringens opprinnelige forsikringer om dets midlertidige karakter). Med å ta hensyn til at dialogen mellom de militære er frosset etter initiativet fra den norske side påvirker disse planene negativt hele Nord-Europas sikkerhet.

Vi tror at å stille på samme fot Russland og IS som landet vårt, som kjent, kjemper aktivt imot, er ikke bare absurd, men også blasfemisk. Hva har Russland gjort galt til Norge? Derimot forsvarte Russland alltid norsk suverenitet, man kan vel huske Nord-Norges frigjøring fra fascistiske inntrengere i 1944.

Vi oppfordrer om å ikke glemme om «selvbegrensninger» for militær virksomhet som Norge har påtatt seg. Norges befolkning har alltid vært og forblir interessert i å bevare godt naboskap med Russland (og vi vet dette godt).

Vi skal nøye følge opp Norge og dets partnere i NATO sin aktivitet. Vi etterlater oss rett til å reagere, blant annet ved å sette inn tilsvarende mottiltak for pålitelig opprettholdelse av vårt lands sikkerhet.

En stabil og forutsigbar militær-politisk situasjon i regionen tjener våre felles interesser, man kan sikre den bare ved å danne felles europeisk lik og udelelig sikkerhet.