18.10.2018 Kommentar fra Avdeling for informasjon og media i Russlands Utenriksministerium i forbindelse med utviklingen av «Bochkarev-saken»

I dag avsa Oslo tingrett en kjennelse på grunn av manglende bevisgrunnlag om å løslate medarbeider i Føderasjonrådets stab Mikhail A. Bochkarev pågrepet 21. september d.å. for falske anklager for spionasje. Men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anket denne kjennelsen straks i rettssalen. Som følge av dette forblir M.A.Bockharev i fengsel minst til mandagen, 22. oktober d.å. når det blir tatt beslutning om nevnte anken.

Det er helt klart at PST ikke har noen bevis på Bochkarevs fingerte skyld og det ble bekreftet av domstolen i dag. Vi fikk en slik oppfatning at de som startet denne vilkårligheten prøver å finne hvilke som helst argumenter for å unnskylde sine rettsstridige handlinger.

Diplomatene våre i Oslo opprettholder kontinuerlig kontakt med M.A.Bochkarev, tar alle mulige tiltak for å beskytte rettighter og interesser av den russiske statsborgeren. Kollegaer fra Føderasjonsrådet formidlet til ham et støttebrev.

Vi krever umiddelbar løslatelse av M.A.Bochkarev og opphevelse av alle fabrikkerte siktelser mot ham.