Om overrekkelse av Kristen Koalisjon Norges æresbevisning til Russlands Ambassadør til Norge Teymuraz Ramishvili

16. oktober 2018 ble Russlands Ambassadør til Norge Teymuraz Ramishvili overrakt en æresbevisning fra Kristen Koalisjon Norges styreleder Jan-Aage Torp for et støtte for livets og familiens dignitet, nemlig for bidrag til tilbakeføring av barna fratatt av barnevernet og deres gjenforening med sine familier. I sin takketale understreket Ambassadøren at slike verdier som dialog, likestilling, familie og humanisme har alltid vært tradisjonelle prinsipper for russisk utenrikspolitikk og diplomati og ønsket fortsatt suksess til organisasjon i å styrke internasjonalt samarbeid og folkediplomati.