19.10.18 Kommentar fra Avdeling for informasjon og media i Russlands Utenriksministerium i forbindelse med løslatelse av M.A.Bochkarev

Medarbeideren i Føderasjonrådets stab Mikhail A. Bochkarev pågrepet 21. september i Oslo ble løslatt fra fengselet 19. oktober. Nå oppholder han seg i Russlands Ambassade i Norge. Russiske diplomater yter all nødvendig bistand. I morgen planlegger har å fly til Moskva.

Vi påpekte fra selve begynnelsen på at anklagene for «spionasje» mot M.A.Bochkarev var av falsk karakter. Vi venter på offisielle unnskyldninger fra den norske side.