UTDANNELSE I RUSSLAND

Russisk utdanning har alltid hatt stor prestisje i verden. Utdanningens høye kvalitet tiltrekker seg ungdom fra hele verden. I 2010 studerte om lag 140 000 utenlandske studenter fra 160 land iRussland. De siste årene har antall utenlandske heltidsstudenter ved russiske lære steder for høyere utdanning økt med ca.10%. Russlands deltakelse i Bologna-prosessen siden 2003, samt implementeringen av det europeiske systemet for kvalitetskontroll i utdanningen, bidrar til å øke antallet studenter. Andre land verdsetter høyt studenter som har avsluttet medisinstudier ved russiske universiteter. Matematikere og programmerere er også etterspurt. Russiske høyere utdannings institusjoner utdanner moderne spesialister innen alternativ energi, nanoteknologi, bioteknologi, genteknologi, romforskning og nye materialer, alt etter høye standarder.