TRANSITTVISUM

Utlendinger som skal reise gjennom russisk territorium til et annet land, trenger et transittvisum. Søknad om transittvisum skal inneholde følgende dokumentasjon:

  1. Utfylt s°knadsskjema, nasjonalt pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland);
  2. Gyldig visum til landet man planlegger å reise til etter å ha krysset russisk territorium;
  3. Original og kopi av flybilletter til og fra Russland (ikke reservasjon).

NB! Man trenger ikke transittvisum ved opphold i inntil 24 timer fra ankomst i transittområde på flyplassen i forbindelse med mellomlanding. Transittvisum har vanligvis maksimal gyldighet i inntil 3 dager.

Det kan utstedes både enkeltvisum og visum for to innreiser. Gebyret for å behandle søknad om transittvisum for både norske statsborgere og EU-borgere beløper seg til NOK 315 (EUR 35) dersom behandlingstiden er 4-10 arbeidsdager. Hastevisum kan utstedes i løpet av 1-3 arbeidsdager mot et gebyr på NOK 630 (EUR 70). Gebyret skal ikke betales før en konsulatmedarbeider har sjekket alle nødvendige dokumenter.