Kunngjøring om åpning av Russisk Visumsenter i Norge

Med det mål for øye å heve kvaliteten på betjeningen av norske statsborgere og tredjelandsborgere, samt for å fremskynde og forenkle prosedyrene for utstedelse av visa til Russland, åpner Russisk Visumsenter sin virksomhet i Oslo fra og med 25.mars 2013.

I denne forbindelse vil norske og utenlandske statsborgere som søker om visa til Den russiske føderasjonen kunne benytte seg av Visumsenteret, som befinner seg på adressen: Grev Wedels plass 4, Oslo.

Alle visumsøknader sendt i posten bør man sende til Det russiske vosumsenterets postadresse Grev Wedels plass 4, 0151 Oslo «Invisa Fiduciary Services AS».

Russisk Visumsenters åpningstider

Man.-fre. fra 08.00 til 16.00
Lør. og søn. – stengt
Telefon til Visumsenteret i Oslo: +47 219 35 355, +47 41768561
Informasjon på internett: www.ifs-norway.com

Betalingen av de fastsatte konsulatgebyrene for utstedelse av visum foretas direkte ved Russisk Visumsenter.

Mottak av dokumenter for utstedelse av turist- og forretningsvisa som er innlevert via turistbyråer, vil fra og med 25.mars 2013 foretas utelukkende ved Russisk Visumsenter.

Vi ber vennligst send Deres tilbakemeldinger og forslag om Visumsenters arbeid til VISSenter@yandex.ru